Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia XIII LO

18 lutego, w Auli im. prof. W. Szuberta (UŁ), Aleksander Dzwonnik z klasy 2b odebrał z rąk wicewojewody Karola Młynarczyka i kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy serdecznie.


 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.