Kontak ze szkołą

Szanowni Państwo,
w związku z pandemią na terenie kraju i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się koronawirusa zdecydowaliśmy o ograniczeniu bezpośredniego kontaktu.

W związku z tym informujemy, że kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00 wyłącznie drogą mailową (kontakt@lo13.elodz.edu.pl) lub za pośrednictwem systemu informatycznego ePUAP.

Prosimy, aby nie składać dokumentów papierowych.

Z poważaniem
Aleksandra Ratuszniak
dyrektor XIII LO w Łodzi


 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.