Zdalne nauczanie do 26 kwietnia

Szanowni Państwo,

na podstawie informacji z konferencji prasowej premiera rządu z dnia 9.04.2020 r. informuję, że zdalne nauczanie zostaje przedłużone w dotychczasowej formie do dnia 26.04.2020 r. Uczniowie klas maturalnych, zgodnie z komunikatem o nowym terminie egzaminu maturalnego zostaną poinformowani co najmniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich, zgodnie z dzisiejszym komunikatem nie ulega zmianie. Oznacza to, że w XIII LO obowiązują terminy klasyfikacji zgodne z kalendarzem terminów. Prosimy uczniów klas trzecich, aby wywiązali się ze wszystkich zobowiązań wobec nauczycieli przed wystawieniem ocen końcowych,tj. do 20.04.2020 r.
Obowiązują nas w tej sytuacji zasady zdalnego nauczania do 26.04., wystawianie ocen w klasach trzecich i egzaminy klasyfikacyjne, o których mówiliśmy na RP 2.04.2020. Przypominam, że w klasach pierwszych i drugich realizujemy podstawę programową zgodnie z zarządzeniami dyrektora. Przypominam także o racjonalnym obciążaniu uczniów zadaniami do wykonania podczas zdalnego nauczania i wyjaśnianiu, na ile to możliwe, nowych zagadnień podczas lekcji on-line. Trzymajmy się mimo wszystko i pamiętajmy o wspieraniu zarówno siebie jak i naszych uczniów.

Aleksandra Ratuszniak


 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.