Informacja dla maturzystów

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości  11.08.2020r

Świadectwa wydawane będą w godzinach 11.00.- 13.00.
przez wychowawców.
Od 13.00. do 15.30. w sekretariacie szkoły.

Można je również odebrać w każdym innym dniu w sekretariacie szkoły  ,
w godzinach 8.30.-15.30.

Jeśli świadectwo będzie odbierał ktoś z rodziny, przypominam
o pisemnym  upoważnieniu.


 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.