Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej miał niezwykły charakter dla pierwszoklasistów XIII LO w Łodzi, ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią. W pięknych strojach galowych i w maseczkach na twarzy, pełni zapału do nauki najmłodsi uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, a nauczycielom i pracownikom szkoły rozdano Nagrody Dyrektora.


 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.