Dzień Liczby Pi

14 marca, dzięki inicjatywie trzynastkowych matematyków pod przewodnictwem pani profesor Małgorzaty Kołsut, obchodziliśmy Światowy Dzień Liczby Pi.Szkołę ozdobiono stosownie do okazji (niezawodne dziewczyny z 2c) a na podsumowanie ułożyliśmy z siebie Pi na boisku szkolnym.  Uczniowie przez cały dzień brali udział w eksperymencie doświadczalnego wyznaczenia liczby π (igła Buffona). Wykonano około 2000 prób, w wyniku których uzyskano przybliżenie 3.16, czyli w przybliżeniu do jednego miejsca po przecinku.
Ponoć udało się zainteresować matematyką osoby z  klas deklarujących zupełny brak kompetencji do tzw. przedmiotów ścisłych!  ;)Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.