Warsztaty na temat Irlandii

Dnia 16 marca 2016 grupa uczniów pod opieką p.Dębickiej wzięła udział w warsztatach na temat Irlandii w ramach programu Nauka Bez Granic. Pełen humoru wykład poprowadził rodowity Irlandczyk Richie Mullaney, który nauczył nas kilku słów w języku irlandzkim, zapoznał z historią swojej ojczyzny, lokalnymi przysmakami oraz słynnymi irlandzkimi trunkami.
Oto kilka cytatów z warsztatu:
„What is a stereotype of an Irish man? Yes, a crazy drunk!”
„You can’t not smile when you say whiskey”
„Goats are so cute, how can you not eat them?”
„I am wearing a kilt, if anyone says it’s a skirt, I’ll slap you across the face”.Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.