Wymiana młodzieży

W dniach 26.02-6.03.2016 r. grupa 22 uczniów z klas dwujęzycznych wzięła udział w wymianie młodzieżowej z College Notre-Dame z Wavre w Belgii. W programie lekcje w szkole belgijskiej, zwiedzanie Waterloo, Brukseli, Brugii i Louvain-la-Neuve, spotkania i pobyt w rodzinach z regionu Walonii.Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.