Witamy...

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM !!!
Wszystkim Uczniom życzymy radości z pogłębiania wiedzy, pasji w rozwianiu zainteresowań, sukcesów w nauce, konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Ale przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, akceptacji kolegów i tego, abyście dobrze czuli się w naszej szkole i przychodzili do niej z radością. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.