Deklaracja maturalna

Deklaracje maturzysty w roku szkolnym 2016/2017. /pobierz/
https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

Instrukcja
1. Pobierz odpowiednia deklarację (Deklaracja 1a N).
2. Zapisz ją na dowolny nośnik pamięci.
3. Otwórz program Acrobat Reader (możesz jego najnowszą wersję pobrać ze strony: https://get.adobe.com/pl/reader/)
4. Wczytaj pobraną deklarację. Wypełnij deklarację (interaktywne pola)
5. Zapisz wypełnioną deklarację. Plik nazwij wg. poniższego wzorca: imię_nazwisko_klasa.pdf
    (np.weronika_kowalska_3C.pdf)
6. Wydrukuj deklaracje obustronnie.
7. Podpisz ją i dostarcz do wychowawcy do 26 września 2016 (poniedziałek).
8. Zapisany plik deklaracji (nazwa pliku wg podanego wzorca) prześlij na adres e-mail: matura13lo@onet.pl

Identyfikator szkoły: 106102-311OT


 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.