Wycieczka

W dniach 09-15 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach języka angielskiego we Włoszech. Przez ten tydzień uczniowie zwiedzili Florencję, Rzym, Watykan i Wenecję. W każdym z tych miast przewodnik opowiadał o historii i zabytkach tego miasta po angielsku, co pozwoliło uczniom na sprawdzenie i doszlifowanie swoich zdolności językowych. Wycieczka zrobiła na młodzieży duże wrażenie, mimo zmęczenia wszyscy byli zadowoleni.Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.