Matematyka po francusku

9 lutego 2017 roku odbyła się lekcja matematyki po francusku poprowadzona przez Lucas De Lara, studenta paryskiej politechniki, który odbywa staż w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. Tematem była funkcja kwadratowa. Uczniowie klas dwujęzycznych z językiem francuskim rozwiązywali zadania pod okiem zaproszonego gościa i n-la matematyki nauczanej dwujęzycznej, p. Liliany Kondrak. Była też okazja, by po lekcjach porozmawiać z Lucas o jego uczelni. Dzisiejsza lekcja zapoczątkowała cykl spotkań matematycznych po francusku w XIII LOFundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.