Rozpoczecie roku szkolnego

Pierwszy dzwonek !
4 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018. Witamy nowych uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. Wszystkim życzymy owocnej, przyjemnej pracy oraz samych sukcesów!


\Zdjęcia\


 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.