Marsz Pamięci

9 listopada 2017r. odbyły się uroczystości upamiętniające dzieci z obozu na ul. Przemysłowej. Po Eucharystii w kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego wszyscy zgromadzeni wzięli udział w marszu pamięci pod pomnik Pękniętego Serca. Trasa przemarszu wiodła ulicami starej Łodzi, gdzie przed laty usytuowane było Litzmannstadt Ghetto. Młodzi uczestnicy marszu nieśli ze sobą fotografie dzieci, które swoje życie zakończyły w niemieckim obozie przy ul.Przemysłowej. Spotkanie zakończyło się modlitwą oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Pękniętego Serca. /Zdjęcia/


 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.