Patronat Politechniki Łódzkiej

16 marca 2018r w obecności uczniów naszej szkoły Pani Dyrektor Aleksandra Ratuszniak podpisała Umowę Patronacką zawartą z Wydziałem Chemii Politechniki Łódzkiej. Przedstawicielem z ramienia Politechniki  Łódzkiej była Pani dr hab. inż. Beata Brożek - Płuska.Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.