Patronat Wydziału Filozoficzno-Historycznego

10 kwietnia 2018 roku Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego objął swoim patronatem XIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Umowę o współpracy obu instytucji podpisali: w imieniu WFHUŁ dziekan prof. dr. hab. Maciej Kokoszko oraz dyrektor XIII LO Aleksandra Ratuszniak. /Zdjęcia/


 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.