Rekrutacja

UWAGA

KANDYDACI DO GRUPY DWUJĘZYCZNEJ
dziennikarsko-prawniczej 1a_2gr
przyrodniczo-matematycznej 1b_2gr
matematyczno-fizycznej 1c_2gr

 

Przypominamy o obowiązku dopełnienia formalności związanych z rekrutacją
od 21 maja do 7 czerwca 2018 r.

·        zalogowanie się do systemu rekrutacji elektronicznej (wprowadzenie danych)

·        zarejestrowaniae wniosku i dostarczenia wniosku do szkoły pierwszego wyboru (niekoniecznie XIII LO)

Wynika to z konieczności wprowadzenia do systemu przez XIII LO wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego.

Nie wpływa to na możliwość dokonywania zmiany wyboru szkoły w późniejszym terminie!!!

Informacje dodatkowe

 

1.       Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 29 maja o godz.12.00 w XIII LO,

(uczniowie Gimnazjum 15 i 28 z klasy dwujęzycznej piszą test w macierzystym gimnazjum).

2.       Zwolnienie ze sprawdzianu:

·         kandydaci, którzy uzyskali dyplom DELF A2, B1, B2 (zobowiązani są do przedstawienia kopii dyplomu potwierdzonego za zgodność z oryginałem do dnia 29 maja 2018 roku do godz. 12.00),

·         laureaci i finaliści konkursu przedmiotowego z języka francuskiego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty (zobowiązani są do przedstawienia kopii zaświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem do dnia 29 maja 2018 r. do godz. 12.00).


 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.