Rada pedagogiczna

Aleksandra Ratuszniak............................. dyrektor XIII LO, język francuski

Małgorzata Mrowicka ................................. w-ce dyrektor XIII LO

  ............................ 

Joanna Adamus ............................................. język polski

Ewa Brodzińska-Karolewska ............. język angielski

Elżbieta Bugaj .................................................. biblioteka

Aneta Dębicka .................................................. język angielski

Sylwia Woźniak-Gibka .............................. przedsiębiorczość, wiedza o kulturze

Ewa Grudzień ................................................... fizyka

Ilona Fituch ......................................................... edukacja dla bezpieczeństwa, historia, WOS

Marcin Iskierka ................................................ historia, WOS, wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Jaworska-Hołysz ...................... biblioteka

Marek Jeżyna .................................................... wychowanie fizyczne

Robert Kaczmarek ....................................... religia

Agnieszka Kadłubaj .................................... wychowanie fizyczne

Anna Kinart ........................................................ chemia

Anna Klepaczko ............................................. język polski

Małgorzata Kołsut ......................................... matematyka

Lilianna Kondrak ........................................... matematyka

Renata Konopka ............................................ język francuski

Katarzyna Kostrzewska-Klimczyk .. język angielski

Bartosz Kotarba ............................................. historia

Anna Kowara .................................................... język polski

Iwona Krawiec ................................................. język francuski

Mariusz Kussy ................................................. informatyka

Anna Kwiatkowska ...................................... pedagog

Anna Ludwiczak ............................................ język polski

Luiza Łuszcz-Kujawiak ............................ język francuski

Anna Malicka-Popielarczyk .................. matematyka

Francois Nachin ............................................. język francuski

Grażyna Pakulska ......................................... język francuski

Agnieszka Piotrowska .............................. język włoski

Marlena Pustelnik ......................................... biologia

Konrad Skupień ............................................. wychowanie fizyczne

Andrzej Sobstel .............................................. religia

Alicja Staszewska ......................................... język niemiecki

Anna Szcześniak ........................................... matematyka

Marek Walisch .................................................. geografia

Aleksandra Wardzińska ...........................język angielski

Wolska Anna .................................................... języka francuski, wiedza o kulturze

Barbara Włodarczyk ................................... chemia, przyroda

Marta Trzeciak -Sieradzka ..................... fizyka

Małgorzata Tomtała .....................................biologiaFundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.