Szkoła

XIII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Piotrowiczowej
ul. Eliasza Chaima Majzela 4
91-430 Łódź

tel. +48 426575528
fax. +48 426571754


e-mail: kontakt@lo13.elodz.edu.pl
www.13lo.edu.plFundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.