Szkoła

XIII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Piotrowiczowej
ul. Zulii Pacanowskiej 4
91-430 Łódź

tel. +48 426575528
fax. +48 426571754


e-mail: 13loinfocentrum@wp.pl
www.13lo.edu.plFundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2016”