Opis szkoły

 Budynek szkoły

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej, to szkoła z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją. Mieści się w sercu Bałut, tuż obok Rynku Starego Miasta, Parku Staromiejskiego, Kościoła NMP i Manufaktury. W 2019 r. budynek został poddany termomodernizacji. Na sztandarze szkoły widnieje napis wskazujący na dwie najważniejsze wartości liceum: Ojczyzna i Nauka. Dzięki wszechstronnej ofercie edukacyjnej szkoła przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych, humanistycznych i przyrodniczych. Od początku swego istnienia szkoła szczyci się tradycjami nauczania języka francuskiego, a od 20 lat klasami dwujęzycznymi, których absolwenci otrzymują certyfikaty Rządu Francuskiego i DELFB2 potwierdzające bardzo dobrą znajomość tego języka. Od 2014 roku XIII LO posiada międzynarodowy znak jakości kształcenia dwujęzycznego LabelFrancEducation.

XIII LO to szkoła sukcesu, co potwierdza 100% zdawalność na egzaminie maturalnym. To liceum wyróżniane w rankingach Perspektyw odznaką Złota Szkoła 2015, Srebrna Szkoła od 2016. W roku 2020 XIII LO zajęło 10 miejsce w Łodzi w rankingu maturalnym i wysokie miejsce w rankingu olimpijskim. Wskaźnik skuteczności uczenia EWD świadczy o efektywności kształcenia zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i matematyczno-przyrodniczych. W 2020 r. XIII LO zajęło 3 miejsce w Łodzi, wśród liceów publicznych, w rankingu ogólniaków z najwyższym łącznym EWD w łódzkiem. Absolwenci Trzynastki podejmują studia na wybranych przez siebie kierunkach na uczelniach w kraju i zagranicą.

XIII LO to szkoła w dialogu z nauką, historią, kulturą, sportem i światem.

Dzięki współpracy z łódzkimi uczelniami: UŁ, PŁ, UM uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, przygotowywać się z sukcesem do olimpiad i konkursów przedmiotowych. W latach 2012-2020 29 uczniów uzyskało tytuł laureata lub finalisty różnych olimpiad przedmiotowych. W 2016/2017 roku uczeń klasy III dwujęzycznej XIII LO zajął pierwsze miejsce w Polsce w Olimpiadzie Języka Francuskiego. W 2017/2018 uczennica klasy matematycznej zajęła 12 miejsce w Polsce w tej samej olimpiadzie, a jej koleżanka została laureatką Olimpiady Artystycznej. Również w latach szkolnych 2018-2020 uczennice klasy dwujęzycznej zostały finalistkami Olimpiady Języka Francuskiego.

Patronka szkoły Maria Piotrowiczowa zobowiązuje do poznawania historii własnego kraju. Uczniowie uczą się historii nie tylko w szkole, ale także podczas Rajdu do Dobrej upamiętniającego bitwę z okresu Powstania Styczniowego oraz w trakcie realizacji różnych projektów, m.in. we współpracy z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Bardzo ważną rolę w działalności szkoły pełni kultura. Uczniowie nie tylko uczestniczą w spektaklach teatralnych i projekcjach filmowych, ale także sami tworzą teatr, kabaret, chór, organizują festiwal T'as du talent w ramach obchodów Dni Frankofonii, przygotowują filmy na festiwale, redagują blogi dla projektów. Szkoła stawia nie tylko na świadomy odbiór kultury, ale zachęca do uczestnictwa w niej poprzez wspieranie pasji literackich, muzycznych i plastycznych.

Dla uczniów Trzynastki ważny jest wszechstronny rozwój, także sportowy. Szkoła realizowała projekt W-f z klasą, organizuje rozgrywki sportowe o Puchar Dyrektora Szkoły, proponuje ciekawe lekcje w-f, wykorzystując kompleks sportowy przy Manufakturze. W roku szkolnym 2019/2020, dzięki zwycięstwu na projekt w Budżecie Obywatelskim, zmodernizowane zostało boisko szkolne. Modernizacja została ukończona jesienią 2019 r. Wyniki tej modernizacji prezentujemy na załączonych zdjęciach.

Języki obce nie są obce uczniom XIII LO i często są skutecznym środkiem komunikacji podczas projektów międzynarodowych i wymian młodzieżowych z Francją, Belgią, Wielką Brytanią oraz wyjazdów zagranicznych m.in. do Włoch czy Niemiec.

Szkoła przygotowuje do czynnego udziału w życiu publicznym, rozwija świadomość narodową i lokalną, przygotowuje do życia w wielokulturowej społeczności, kształtuje umiejętności społeczne, postawy obywatelskie i proekologiczne.

Tradycją szkoły są klasy dwujęzyczne z językiem francuskim. Od 2019 r. powróciły do oferty edukacyjnej klasy wstępne przygotowujące do kształcenia dwujęzycznego, tj. w języku polskim i języku francuskim. W pięcioletnim cyklu kształcenia uczniowie klasy dwujęzycznej mają 42 godziny tygodniowo języka francuskiego, z czego 18 godzin w klasie wstępnej (0w) oraz co najmniej 2 przedmioty nauczane dwujęzycznie. Od klasy pierwszej mogą realizować rozszerzone programy nauki z języka polskiego i historii lub biologii i chemii.

W ofercie edukacyjnej szkoły od lat znajdują się klasy matematyczno-fizyczne z rozszerzonym programem nauczania informatyki oraz klasy biologiczno-chemiczne.

Serdecznie zachęcamy do przejrzenia oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020-2021.

Boisko

Boisko_2

 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.