Klasa - (0w) wstępna

 Klasa (0w) - WSTĘPNA

Klasa pod patronatem Ambasady Francji w Polsce, Instytutu Francuskiego w Warszawie oraz UŁ i UM jest klasą przygotowującą do kształcenia dwujęzycznego (z dwoma językami wykładowymi: j. polskim i j. francuskim) o rozszerzeniach z języka polskiego, historii, języka francuskiego w grupie 1 oraz o rozszerzeniach z biologii, chemii, języka francuskiego w grupie 2.

Adresowana jest do osób, które nie znają języka francuskiego
(a chciałyby się go bardzo dobrze nauczyć) i interesują się przede wszystkim
przedmiotami humanistycznymi (grupa 1)
albo przedmiotami przyrodniczymi (grupa 2).

Cykl nauczania trwa 5 lat i kończy się maturą dwujęzyczną (z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym C1):

 • * klasa wstępna (pierwszy rok nauki):
  *
  18 godzin języka francuskiego tygodniowo,
  * pozostałe przedmioty wykładane w języku polskim (język polski – 2 godz., matematyka – 2 godz.)
  * zajęcia z native speakerem;
  *
  4 lata liceum z wykładowym językiem francuskim od klasy pierwszej (po klasie wstępnej w XIII LO):
  * 6 godzin języka francuskiego tygodniowo (docelowo poziom zaawansowany C1/C2);
  *
  przynajmniej dwa przedmioty wykładane dwujęzycznie (po polsku i francusku) spośród: biologia, matematyka, historia, edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka;

 • * rozszerzenia od klasy pierwszej zgodnie z wyborem grupy:
  grupa 1 – język polski, historia, język francuski/
  grupa 2- biologia. chemia, język francuski ;

 • drugi język obcy
  w grupie 1 humanistycznej: język włoski od podstaw/
  w grupie 2: język angielski
  kontynuacja;

 • * zajęcia z języka francuskiego z native speakerem.

W trakcie nauki uczniowie mogą przystąpić do egzaminów językowych DELF,
a na zakończenie nauki , po zdaniu matury dwujęzycznej, otrzymują Certyfikat Ambasady Francji, który potwierdza doskonałą znajomość języka francuskiego (poziom C1/C2).

Najchętniej wybierane kierunki studiów przez naszych absolwentów to prawo, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe oraz filologie (grupa 1) albo kierunki medyczne :lekarski, pielęgniarski, farmacja, stomatologia, kosmetologia, ochrona środowiska, weterynaria, wychowanie fizyczne, nauka o wychowaniu, psychologia ( grupa 2) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Uczniowie klas dwujęzycznych to organizatorzy i uczestnicy imprez promujących kulturę francuską, np. podczas Dni Frankofonii. Nie tylko jednak francuskim żyją: odnoszą sukcesy w różnorodnych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Realizują wiele interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych podczas wymian młodzieżowych ze szkołami we Francji i Belgii, ale i ze szkołami w Polsce.

0w (klasa wstępna) to:

Biegła znajomość języka francuskiego już po pierwszym roku nauki:
684
godziny języka francuskiego w klasie wstępnej
Lekcje z native speakerem

Przedmioty w dwóch językach: polskim i francuskim

Certyfikat Rządu Francuskiego i DELF B2/C1
Wymiany młodzieżowe
z francuskimi i belgijskimi szkołami
Liczne imprezy kulturalne w Łodzi i w Polsce

Ludzie z pasją
Studia na wymarzonych kierunkach
na najlepszych uczelniach w Polsce
lub za granicą

Wymagania dodatkowe

W rekrutacji wymagany jest sprawdzian predyspozycji językowych.

UWAGA!
Kandydaci, którzy wybiorą klasę wstępną (0w) muszą się koniecznie zarejestrować w systemie elektronicznego naboru do dnia 22 czerwca 2020 roku i złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru w terminie do dnia 22 czerwca 2020 roku.
Od kandydatów nie jest wymaga się znajomości języka francuskiego.
Sprawdzian bada zdolności do uczenia się języka obcego.

Sprawdzian ma formę pisemną i będzie przeprowadzony 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 12:00;
termin dodatkowy dla uczniów, którzy nie przystąpili z przyczyn niezależnych od nich w pierwszym terminie -
ustalony został na 28 lipca 2020 roku (wtorek) o godz. 12:00.


Bez przystąpienia do wyżej wymienionego sprawdzianu nie można brać udziału w rekrutacji do klasy wstępnej 0w.

Przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych w jednym liceum, np. w XIII LO pozwala na wzięcie udziału w rekrutacji do klas dwujęzycznych wstępnych również w innych szkołach, które takie klasy proponują.

Specyfika rekrutacji

Obowiązkowo kandydaci do klasy wstępnej 0w przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w języku polskim, który opracowywany jest przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Test odbędzie się 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 12:00 .

Test przeprowadzony będzie w XIII LO w Łodzi, ul. Eliasza Chaima Majzela 4 (konieczna legitymacja szkolna).

Kandydat zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w teście badającym predyspozycje językowe telefonicznie (042) 657-55-28
lub drogą elektroniczną do dnia 29 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz.14:00

kontakt@lo13.elodz.edu.pl.Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.