Klasa 1b - MEDYCZNA

 

KLASA 1b MEDYCZNA

jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH.

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
biologia (14 godz./4 lata)
chemia (14 godz./4 lata)
Przedmiot uzupełniający:
łacina dla medyków (2 godz./1 godz. w kl. II i 1 godz.w kl. III)

PATRONAT
-Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny
-Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

JĘZYKI OBCE
1. język angielski (12 godz./4 lata)
2. do wyboru (do wyczerpania miejsc w danej grupie): język niemiecki (kontynuacja) albo język francuski od podstaw albo język włoski od podstaw - (8 godz./4 lata).

Ubiegający się o przyjęcie do tej klasy powinni znać JĘZYK ANGIELSKI na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki (A2/B1 lub wyższy).

DODATKOWE INFORMACJE O KLASIE
Przedmioty uzupełniające:
ŁACINA DLA MEDYKÓW (2 godz./1 godz. w kl. II i 1 godz. w kl. III)

Celem klasy jest integrowanie wiedzy z biologii, fizyki oraz chemii, uczestnictwo
w warsztatach ekologicznych, zajęciach terenowych i laboratoryjnych we współpracy
z pracownikami uczelni wyższych.

Najchętniej wybierane KIERUNKI STUDIÓW przez naszych absolwentów to:
- STUDIA UNIWERSYTECKIE:  medyczne (lekarskie, pielęgniarskie, farmacja, stomatologia, kosmetologia),  biologia, ochrona środowiska, psychologia, weterynaria, wychowanie fizyczne, nauki o wychowaniu, chemia i inne,

1b to:

Rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczych
Koła przedmiotowe przygotowujące do konkursów i egzaminu maturalnego
Kontynuacja nauki języka angielskiego
Współpraca z Uniwersytetem Medycznym i UŁ
Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne
Imprezy kulturalne, zielone szkoły, wycieczki krajowe i zagraniczne
Studia na wymarzonych kierunkach różnych uczelni w Polsce
Ludzie z pasjąFundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.