Klasa 1c - POLITECHNICZNA

 

Klasa 1c POLITECHNICZNA  

jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH, zainteresowanych studiowaniem kierunków politechnicznych, ekonomicznych i in. 

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
matematyka (25 godz./4 lata)
fizyka (12 godz./4 lata)
informatyka (9 godz./4 lata)

PATRONAT
Politechnika Łódzka Wydział FTIMS

JĘZYKI OBCE
1. język angielski (12 godz./4 lata),
2. do wyboru: język niemiecki (kontynuacja) albo język francuski od podstaw albo język włoski od podstaw - (8 godz./4 lata).
Ubiegający się o przyjęcie do tej klasy powinni znać JĘZYK ANGIELSKI na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki (A2/B1 lub wyższy).

Nauka drugiego języka będzie realizowana w grupach międzyklasowych.

UWAGA: zapisów do grup językowych będzie można dokonać podczas potwierdzania woli nauki do wyczerpania wolnych miejsc w danej grupie

DODATKOWE INFORMACJE O KLASIE

Klasa objęta jest patronatem Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej). Uczniowie w trakcie nauki w szkole  uczęszczają regularnie na zajęcia (wykłady, pokazy fizyczne, pracownie) prowadzone w Politechnice Łódzkiej przez pracowników naukowych tego wydziału. Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb klasy i stanowi utrwalenie oraz uzupełnienie realizowanego programu z przedmiotów ścisłych. Zajęcia pozwalają również na poznanie specyfiki samej uczelni. Zainteresowani uczniowie mogą podjąć współpracę ze studenckim kołem naukowym, brać udział w organizowanych przez nie projektach, konkursach i debatach.

Dobór przedmiotów rozszerzonych oraz dodatkowa współpraca z PŁ pozwala absolwentom na podjęcie studiów na wybranych przez siebie kierunkach zarówno politechnicznych jak i uniwersyteckich w Polsce i zagranicą, takich jak: Information Technology Machanical Engineering and Applied Computer Science, Telecommunications and Computer Science, informatyka, grafika komputerowa, matematyka stosowana, finanse i bankowość, ekonomia (SGH), elektronika i elektrotechnika, robotyka, mechatronika, architektura i budownictwo, telekomunikacja (także w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, fizyka techniczna, logistyka, inżynieria kosmiczna czy Wojskowa Akademia Techniczna.

To klasa dla osób twórczych, aktywnych  i chcących poszerzać wiedzę z przedmiotów ścisłych.

1c to:

- rozszerzenia mat-fiz-inf
- kontynuacja nauki języka angielskiego 
- koła przedmiotowe, konkursy
- zajęcia w PŁ w ramach patronatu
- ludzie z pasją i dążący do postawionego sobie celuFundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.