Klasa 1c - POLITECHNICZNA

 

Klasa 1c POLITECHNICZNA  

jest przeznaczona dla osób twórczych i aktywnych  

o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH,

zainteresowanych wykorzystywaniem nowych technologii, rozwijaniem zainteresowań

z matematyki, fizyki i programowaniem w C++ lub Python.

ROZSZERZENIA PRZEDMIOTOWE

matematyka (25 godz./4 lata)

fizyka (12 godz./4 lata)

informatyka (9 godz./4 lata)

PATRONAT

Politechnika Łódzka Wydział FTIMS

JĘZYKI OBCE

1.               język angielski (12 godz./4 lata),

2.               do wyboru: język niemiecki /kontynuacja albo język francuski /od podstaw albo

język włoski /od podstaw - (8 godz./4 lata).

 

Ubiegający się o przyjęcie do tej klasy powinni znać język angielski na poziomie

umożliwiającym kontynuację nauki (A2/B1 lub wyższy).

Nauka drugiego języka będzie realizowana w grupach międzyklasowych,

umożliwiających dostosowanie nauczania do poziomu umiejętności ucznia.

UWAGA: zapisów do grup językowych będzie można dokonać podczas potwierdzania woli nauki 

do wyczerpania wolnych miejsc w danej grupie.

 

DODATKOWE INFORMACJE O KLASIE

-koła przedmiotowe, przygotowanie do konkursów,

- system przygotowań do matury: powtórzenia, sprawdziany, próbne matury, 
 -  patronat Wydziału FTIMS PŁ i projekt Akademia Młodego Inżyniera CKM PŁ,

- informatyczna Akademia Młodych Twórców,

- zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i wymiany międzynarodowe, 

- dobra organizacja i miła współpraca.

Dodatkowe zajęcia w szkole prowadzone przez nauczycieli i na PŁ przez pracowników naukowych
są dostosowane do potrzeb klasy i stanowią utrwalenie i uzupełnienie realizowanego programu
z przedmiotów ścisłych. Umożliwiają również poznanie specyfiki uczelni. Realizowane projekty pozwalają na kształcenie kompetencji ponad przedmiotowych i przygotowanie do studiowania i przyszłej pracy.

Absolwenci klasy politechnicznej podejmują studia na wymarzonych kierunkach  w Polsce i zagranicą.
Są to w większości kierunki politechniczne: Information Technology, Computer Science, Mechanical Engineering, Science and Technology, informatyka, grafika komputerowa, matematyka stosowana, fizyka techniczna, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, architektura, budownictwo, logistyka, inżynieria kosmiczna,

ale też uniwersyteckie: finanse i bankowość, ekonomia (SGH), czy w Wojskowej Akademii Technicznej.

 

O klasie 1c w pigułce:

rozszerzenia mat-fiz-inf
kontynuacja nauki języka angielskiego
 
koła przedmiotowe, konkursy
zajęcia w PŁ w ramach patronatu
ludzie z pasją i dążący do postawionego sobie celuFundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.